szkola
przezdszkole
firma
esklep
stacja
gmina

Zdobądź certyfikat Wiarygodnego Sklepu Internetowego

DOŁĄCZ DO GRONA WIARYGODNYCH SPRZEDAWCÓW E-COMMERCE

UPOWSZECHNIAJ BEZPIECZNĄ SPRZEDAŻ ELEKTRONICZNĄ

RZETELNOŚĆ • UCZCIWOŚĆ • SOLIDNOŚĆ

SPOŁECZNOŚĆ E-SKLEPOW
spełniających najwyższe standardy
E- HANDLU

DBAŁOŚĆ o bezpieczeństwo TRANSAKCJI

COFNIJ
NASTĘPNY

Uczestnicy Programu Wiarygodny Sklep Internetowy , w ramach realizacji jego celów, zobowiązują się do przestrzegania zasad zawartych w niniejszym Kodeksie Dobrych Praktyk:

§ 1

Nadrzędnym celem Programu Wiarygodny Sklep Internetowy jest szerzenie i promowanie zasad dobrych praktyk w biznesie rozumianych jako zbiór norm uczciwego, odpowiedzialnego i rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców, urzędów, instytucji non-profit z klientami i organami władzy lokalnej i państwowej oraz kreowanie wysokich standardów etycznych prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

§ 2

Wszyscy uczestnicy Programu Wiarygodny Sklep Internetowy tworzą społeczność etycznego i społecznie odpowiedzialnego biznesu.

§ 3

Każdy uczestnik Programu Wiarygodny Sklep Internetowy promuje prowadzenie biznesu społecznie odpowiedzialnego. Jego rolą jest nie tylko realizowanie celów biznesowych, ale także aktywne uczestnictwo w ogólnopolskich i lokalnych akcjach społecznych i charytatywnych.

§ 4

Każdy uczestnik Programu Wiarygodny Sklep Internetowy zobowiązany jest do rzetelnego, uczciwego i terminowego regulowania swoich zobowiązań wobec instytucji państwowych oraz swoich pracowników i partnerów gospodarczych.

§ 5

W interesie każdego Wiarygodnego Sklepu Internetowego jest przestrzeganie praw konsumenta i zasad uczciwej i wolnej konkurencji. Wiarygodny e-Sklep dba o najwyższą jakość dostarczanych usług i produktów kierując się posiadanymi umiejętnościami i doświadczeniem. Wiarygodny e-Sklep nieustannie doskonali oferowane usługi i produkty dbając przy tym o najwyższy poziom obsługi klienta.

§ 6

Uczestnik Programu Wiarygodny Sklep Internetowy zobowiązuje się do tworzenia środowiska pracy przyjaznego rozwojowi pracownika, zgodnego z przepisami prawa i z poszanowaniem godności osobistej pracownika.

§ 7

Każdy uczestnik Programu tworzy świadomość o współodpowiedzialności za środowisko naturalne poprzez propagowanie i uczestniczenie w działaniach proekologicznych i związanych z ochroną środowiska zarówno na szczeblu lokalnym jak i ogólnopolskim.

§ 8

Każdy uczestnik Programu Wiarygodny Sklep Internetowy jest jego ambasadorem, co wyraża swoją postawą w codziennym życiu gospodarczym i społecznym.

Do Góry